Bortkjøring og vedkapping

Vi tilbyr bortkjøring av kvister samt kutting av ved til kubber.

Etter trefelling eller beskjæring ligger det mye kvister igjen på området. Det finnes flere ulike alternativer for fjerning og bortkjøring av avfallet.

Bortkjøring
Vi tilbyr å fjerne avfallet etter at trefelling eller beskjæring er gjort.

IMG_0187 - Kopi

Vedkutting

Vi tilbyr også å kutte veden i 30 cm biter, klar for kløyving. Noen av våre kunder foretrekker at vi kutter treet og bare fjerner grenene. Noen av kundene fjerner selv kvistene og grenene, dette er selvsagt kostnadsbesparende.